SAMOSPRÁVA

Adresa úradu:
Obec Svätá Mária
Bodrog č. 29
076 35 p. Somotor

Tel.:
 
+421 56 628 52 02, mobil: +421948 734 081  
E- mail: svata.maria@zoznam.sk , obec.svatamaria@gmail.com

Starosta obce: Alžbeta Mátyásová

Zástupca starostu: Jozef Battyányi

Poslanci OZ:

Jozef Battyányi
PhDr. Valéria Horóckyová
Ing. Andrej Gergely
Ing. Mário Jaczko
Július Kováč
Oskár Takács
Ladislav Zelenák 

Kontrolór obce: Rudolf Ripcsu


Pracovníčka OcÚ: 

Bernadett Dobošová


Úradné hodiny: 

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 -16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00 12:30 -17:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 -16:00
Piatok 8:00 - 13:00

 

NOVÉ OZNÁMENIE NÁJDETE V ČASTI DOKUMENTY!