DOKUMENTY

Výberové konanie dokumenty
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
pdf Oznámenie o prenájme bytu
pdf MŠ - výberové konanie 2017
pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa riaditeľky materskej školy 2019
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf El. adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - Voľby VÚC 2017
pdf Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2016
pdf Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2016
pdf Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2016
pdf Tájékoztató a választópolgár részére 2016
pdf Tájékoztató a választópolgár részére 2016
pdf Tájékoztató a választópolgár részére 2016
pdf Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka na voľby do NR SR v roku 2016
Ponuka majetku obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Ponuka majetku obce - Zámer priameho predaja č. 1/2015
jpg Ponuka majetku obce - Zámer priameho predaja č. 1/2015
Rímskokatolická cirkev farnosť Rad filiálka Svätá Mária
Oznámenie - V rímskokatolickom kostole v Svätej Márii na orgáne prebiehajú reštaurátorské práce
pdf Reštaurátorské práce na orgáne
pdf Reštaurátorské práce na orgáne
jpg Reštaurátorské práce na orgáne 2018
Verejná vyhláška
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Verejná vyhláška - Košická arcidiecéza, Ján Nagy a SPF
Verejné obstarávanie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Rekonštrukcia MŠ
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
pdf Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pdf Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín
pdf Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
pdf Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu
pdf Oznámenie o počte obyvateľov
pdf Informácia pre voliča
pdf Tájékoztatás a választók számára
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
pdf Uverejnenie výsledkov volieb
Zápisnica
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zápisnica z 10. 12. 2018
Aktuality
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pdf Predaj ošípanej na domácu spotrebu
pdf Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pdf Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
pdf Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácia pre voliča
pdf A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére
pdf Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia a žiadostí
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
pdf Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
pdf Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén - Tájékoztatás a választópolgárok részére